Poistenie

V dnešnej dobe je možné poistiť už prakticky všetko. No kým niektoré typy poistenia sa javia ako zbytočný luxus, väčšina z nich má svoj praktický význam a mnohé z nich sú v dnešnom svete už prakticky nevyhnutnosťou. Poisťovacie produkty slúžia na to, aby nás, našu rodinu, náš majetok a všetko, čo si ceníme, chránili aj pri tých najneočakávanejších okolnostiach. Poistenie neraz zachránilo ľudí pred stratami a škodami v hodnote tisícov eur, preto je minimálne vhodné mať o širokej ponuke bánk a poisťovní dobrý prehľad.

Chcete zaistiť, že vy, vaša rodina a váš majetok zostane v bezpečí? V komplikovaných podmienkach jednotlivých produktov sa vyznáme a radi vám poradíme, ktoré poistenie bude pre vás to správne. Napíšte nám!

Životné poistenie

Životné poistenie je na rozdiel od zdravotného poistenia dobrovoľné a poisteného kryje v prípadoch vážnych úrazov a trvalej invalidity. Životné poistenie je známe aj tým, že v prípade neočakávanej tragickej udalosti poisteného zabezpečí jeho rodinu v závislosti od výšky jeho príjmov. Toto poistenie sa preto obzvlášť oplatí v prípadoch, kedy je živiteľom rodiny do veľkej miery len jedna osoba.

Život nie je možné nalinajkovať a prináša aj situácie, ktorým by sme sa najradšej vyhli. Aby ste preto v prípade nečakanej udalosti vy alebo vaša rodina nezostali vo finančných problémoch, ozvite sa nám a my spolu s vami vyberieme to ideálne životné poistenie, pokrývajúce všetky tieto scenáre.

Poistenie majetku a domácnosti

Poistenie majetku a domácnosti je typ poistenia, ktorý vás ochráni v prípade nečakaných udalostí, týkajúcich sa vašich nehnuteľností. Môže ísť o poškodenie spôsobené počasím, napríklad zásah bleskom, záplavy, víchrice, pád stromu, škody spôsobené poruchami či nedbanlivosťou ako sú požiar či výbuch plynu, ale aj škody spôsobené vlámaním zlodejov a vandalizmom. Súčasťou poistenia majetku a domácnosti je často široká paleta pripoistení, takže si môžete v závislosti od svojich potrieb nastaviť toto poistenie presne tak, ako vám vyhovuje.

Z materiálneho hľadiska je zväčša náš domov tým najcennejším, čo máme a preto je viac ako dôležité ho chrániť pred celou škálou ťažko predvídateľných okolností. Kontaktujte nás a my pre vás vyberieme to ideálne poistenie domácnosti s najlepšími podmienkami.

Poistenie auta (PZP a HAV)

Či už vlastníte ojazdené vozidlo alebo ste si práve zaobstarali úplne nové auto, povinné zmluvné poistenie je zákonom predpísaná povinnosť, ako sa ochrániť v prípade nečakaných udalostí. Povinné zmluvné poistenie kryje škody na zdraví, náklady pri usmrtení a iné úkony týkajúce sa zdravotných ťažkostí, ako aj škody na samotnom vozidle, ktoré vám spôsobila druhá strana. Nadstavbou k povinnému zmluvnému poisteniu je havarijne poistenie, ktoré narozdiel od PZP kryje aj škody spôsobené vašou chybou a škody na vašom vozidle bez známeho vinníka, ako napríklad v prípade vandalizmu.

Povinné zmluvné poistenie je síce, ako jeho názov napovedá, povinné, to však neznamená, že si nemôžete vybrať zo širokej palety poskytovateľov, ktorí ho ponúkajú za rôzne sumy a za špecifických podmienok.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktorý zvyčajne zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie v prípade úrazu, ale aj poistenie právnej ochrany, zodpovednosti za škodu, straty batožiny či zmeškaného letu. Keďže všetky tieto úkony vás môžu prísť v zahraničí poriadne draho, kvalitné cestovné poistenie je v očiach mnohých ľudí absolútnou nevyhnutnosťou a nezriedka preto preferujú celoročnú variantu poistenia, narozdiel od varianty krátkodobej, ktorá kryje len konkrétne dni vášho pobytu v zahraničí.

Nesprávne zvolené cestovné poistenie môže v najhorších prípadoch spôsobiť až fatálne finančné následky, preto si od nás nechajte poradiť, s ktorým cestovným poistením budete naozaj dostatočne krytý, aby vás na cestách nič neprekvapilo.

Mám záujem o PZP