Právne informácie prevádzkovateľa stránky www.futuria.sk

Prevádzkovateľom webových stránok www.futuria.sk je spoločnosť Global Finance, a.s.so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 47 836 521, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5985/B. ( ďalej len ako Prevádzkovateľ ).

Prevádzkovateľ je držiteľ licencie Národnej banky Slovenska, registračné č. 191124, číslo rozhodnutia ODT-8002/2014-1 zo dňa 19.08.2014, na základe ktorej je ako Samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch Poistenie a Zaistenie, Kapitálové trhy, Prijímanie vkladov, Poskytovanie úverov, Doplnkové Dôchodkové Sporenie a Starobné dôchodkové sporenie, v zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Link: Registrácia v Národnej banke Slovenska č. 191124
Link: Výpis z Obchodného registra

Prevádzkovateľ má zjednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania u poisťovateľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Prevádzkovateľ je vlastníkom ochrannej známky „Global Finance“. Ochranná známka nesmie byť použitá pre tovary a služby podobného charakteru, pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri Úradu priemyselného vlastníctva.

Prevádzkovateľ má právo vykonávať zmeny v obsahu webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Global Finance, a.s. je členom finančnej skupiny Winners Group, a.s.

Táto webová stránka využíva cookies na zlepšenie prehliadania webu a poskytovanie ďalších funkcií. Ďalšie informácie.