II.pilier, aké zmeny nás čakajú?

Takzvaná dôchodková reforma chystá zmeny v starobnom dôchodkovom sporení / II.pilieri.
II.pilier, aké zmeny nás čakajú?
streda, 04. mája 2022

II.pilier, aké zmeny nás čakajú?

Takzvaná dôchodková reforma chystá zmeny v starobnom dôchodkovom sporení / II.pilieri.


Fakty o II.pilieri

• na Slovensku si sporí v II. pilieri viac ako 1,6 milióna sporiteľov, najviac vo veku 36-45 rokov

• veľké množstvo sporiteľov takmer 60% má na Slovensku svoje úspory v tzv. garančných dlhopisových fondoch, ktoré v roku 2021 dosiahli výnos okolo 1,3%

• indexové a akciové fondy dosiahli výnos okolo 16,8%

Plánované zmeny:

• doteraz stabilizačná fáza začínala dovŕšením 52 roku života a trvala 10 rokov, každý rok sa do garantovaného fondu presunulo 10% ..... po novom sa táto fáza začne dovŕšením 45 roku sporiteľa, kde sa mu do garantovaného fondu presunie 12,5% každé 3 roky

presunie sa majetok niektorých sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí "zabudli" svoje úspory  v garantovaných fondoch po presune v roku 2013, do indexových a akciových fondov podľa stratégie, ktorú určí DSS

• doteraz bola možnosť jednorazovej výplaty nasporenej sumy za určených podmienok, po novom si počas prvých 10 rokov poberania dôchodku vyberú polovicu nasporenej sumy, za zvyšok si môžu "zakúpiť" doživotný dôchodok

rušia sa poplatky za vedenie osobného dôchodkového účtu (max 1% z prijatých príspevkov), za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( momentálne 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu)


Mária Bezaniuková
Buďte informovaný o najnovších článkoch
Diskusia k článku